Kan je altijd vergeven?

Met het overlijden van Eva Mozes Kor verlaat, naar onze mening, één van de meest inspirerende mensen onze wereldbol.
Zij liet ons bij de vraag stilstaan of het mogelijk is te vergeven, gelijk welk onrecht je is aangedaan.
Ze toont dat, door te vergeven, je vooral jezelf bevrijdt.
Het levensverhaal van Eva Mozes Kor is één van de voorbeelden waar het mogelijk is extreem leed te vergeven.
Waarom kreeg ze dan ook zoveel weerstand met haar vergeven?
Wij zijn haar dankbaar voor haar ongelofelijke daad en nemen mee in ons leven dat het mogelijk is om alles te vergeven.
Eva Mozes Kor werd als joodse in 1934 geboren in Roemenië, samen met haar tweelingzus. Ze vormden daarmee een familie met 4 kinderen. In 1944 werd de hele familie gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau. Omdat zij een tweeling was, werd ze met haar zus gebruikt voor de dodelijke experimenten van Dr Mengele. De twee zussen overleefden als bij wonder de experimenten, de rest van de familie liet daar het leven.

Op 27 januari 1995, 50 jaar na de bevrijding van het concentratiekamp in Auschwitz, deed Eva Mozes Kor iets heel speciaals. Ze vergaf Dr Mengele en alle Nazis. Ze deed het om zichzelf te bevrijden en het had een enorm effect voor de rest van haar leven.

>> bekijk een korte video daarover hier <<

Waarom is vergeven zo bevrijdend?

Heb je ook zaken uit je verleden waarvan je denkt dat ze anders hadden moeten zijn? Denk je ook nog dat je ouders het anders hadden moeten doen? Heb je ook soms gedachten dat zaken anders had moeten doen, dat iets jou niet had mogen overkomen of dat iemand anders jou het leven onnodig moeilijk maakte?
In onze trainingen merken we dat bij iedereen wel, zelfs al ben je het niet bewust, de gebeurtenissen uit je verleden nog steeds meer invloed hebben op je leven dan je dat zou willen. Mensen hebben verwijten aan hun ouders, hun ex(en), het leven en aan zichzelf. De enige manier om daar uit te komen, om een nieuw hoofdstuk te schrijven in het leven, is vergeven.
Af en toe hebben we, ook in onze trainingen, mensen die weerstand hebben bij het vergeven, zeker als het voor ons begrip onaanvaardbare gebeurtenissen zijn. Dit is volledig te begrijpen omdat de meeste mensen dat associëren met de daad goedkeuren. Toch doe je dat geenszins en is, in een bewustzijn van vervulling, vergeven steeds mogelijk.

Eva Mozes Kor is één van de voorbeelden, naast bijvoorbeeld Nelson Mandela (die 30 jaar onterecht in de gevangenis werd opgesloten en door bij zijn vrijlating onmiddellijk te vergeven nog president van Zuid-Afrika werd), die toont dat ook onmenselijk erge gebeurtenissen te vergeven zijn.
Mw Kor stelde dat, door de nazis te vergeven, ze onmiddellijk ook haar ouders vergaf die haar niet van het concentratiekamp konden redden, ze haarzelf vergaf, voor het feit dat ze haar ouders dat jaren kwalijk nam, enzovoort. Ze zei: 'op het moment dat ik vergaf, voelde ik een enorme last die van mijn schouders viel, het was een bevrijding om niet meer in de greep van de haat te zijn'. Ze stelde dat ze geloofde dat elke mens het recht heeft te leven zonder de pijn van het verleden.

'Vergeven deed ik persoonlijk en voor mezelf. Ik deed het niet omdat zij het verdienen, maar omdat ik het verdien' (Kor)
De bevrijding van het vergeven ligt in het feit dat je je niet langer als slachtoffer gedraagt. Je was het, en je hoeft deze rol niet verder in te nemen. Door te vergeven neem je je eigen leven weer in de hand.

Is vergeven gemakkelijk?

De vraag is natuurlijk eerst, wat begrijp je onder vergeven? Uit ons katholiek verleden verstaan we onder vergeven iets wat God doet, hij die boven alle mensen staat. Vele mensen die denken vergeven te hebben, en dat merken we in onze trainingen, doen dat als een soort God. In die zin dat ze zich daarmee boven iemand anders stellen en zo vergeven. Zo eerder in de trend van: 'ok, een paar weesgegroetjes en onze-vaders en we praten er niet meer over...'

Ook ik had zo'n begrip van vergeven. Misschien ook daarom het argument van velen dat Mw Kor niet de positie had om te vergeven maar dat dit iets is wat God kan doen. In onze trainingen zien wij vaak mensen die denken vergeven te hebben (ze noemen het meestal: 'ik heb het aanvaard') maar nog steeds in de greep zitten van het verleden, al is het maar om zeker te vermijden dat ze hetzelfde doen als hun vader of moeder.
Voor mij kreeg vergeven een nieuwe dimensie als ik de trainingen bij Maria en Stephan Craemer volgde. Zij definiëren vergeven als: 'je recht op wraak opgeven'. Als slachtoffer heb je steeds nog recht op compensatie, op terugslaan of op een goedmaken van het gebeurde. Dit gebeurt in je hersenen heel snel en vaak niet-bewust. Als je deze kant van jezelf ontdekt, dan kan je deze loslaten en heb je weer alle teugels in de hand.

Voor ons brein, die voor een groot deel geschoold is om te denken in tekort, angst en wantrouwen, kan dit misschien heel erg bedreigend zijn. Want door dit te doen geef je je hele denken een shock. Je komt in een denken van vervulling, van liefde en vertrouwen terecht en dat kan voor je hersenen, die als natuurlijke functie hebben te overleven, even levensbedreigend zijn.
Toch zien we in onze trainingen dat mensen die heel veel leed ondervonden, waarvan niemand ze kon voorstellen dat ze te vergeven zijn, zich konden bevrijden van het lijden.

'Het leed heb je niet in de hand in je leven, het lijden wel' (Craemer)

Eva Mozes Kor is zo een enorme inspiratie voor ons. Als zij kan vergeven wat haar overkwam, dan kunnen wij dit ook met dat wat ons overkwam.

Heb je persoonlijke vragen over dingen in jouw verleden die je nog (te veel) in de hand hebben, en je wil ervan af? Contacteer ons voor een gratis verkennend gesprek op +32 (0)498 627423 of op info@succesenvervulling.be.
Ben je hierdoor geïnspireerd, meld je aan voor ons '1 jaar ME-time' jaartraject, waar je je bewustzijn traint te denken in vervulling, liefde en vertrouwen. Het is een levensveranderend traject.

Rust zacht Mw Kor. Jouw leven en jouw leed zal niet voor niets zijn geweest.

1 Comment

  1. Vanrobaeys Marie Jeanne schreef:

    Zo waardevol belicht hoe ‘vergeven’ nog zoveel meer en anders is dan ‘accepteren’ en hoe het jezelf bevrijdt. Dank mevr. Eva Mozes Kor en dank Johan om dit hier op te nemen en te duiden . mvg mjeanne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *