Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen maakt het leven zoveel makkelijker

Een vat vol zelfvertrouwen zijn, heeft heel veel voordelen. Het maakt het leven beduidend makkelijker, het geeft je een sterker gevoel van levensgeluk en stelt je veel beter in staat verbinding met anderen te maken. Je bent je bovendien veel meer bewust waar je voor staat, waar je naartoe wilt en hoe je omgaat met tegenslagen. Het geeft zowel jou als alle mensen om je heen een enorme vrijheid.

Het is met andere woorden leuk om met jou te vertoeven (zowel voor jezelf als voor anderen).

En stel je eens voor dat het leuker vertoeven is bij jezelf. Wat een levenskwaliteit zou dit niet met zich meebrengen? Je hebt minder stress, geen faalangst meer, bent veel minder snel op je tenen getrapt, Je voelt je veel minder geleefd en hebt het stuur van je leven zelf weer in handen . Je ervaart veel meer vrijheid voor jezelf, je hoeft je niet meer te bewijzen, je kan ook 'neen' zeggen, je hebt weer helemaal de vrije keuze.

En zo wordt het ook weer heel aantrekkelijk voor andere mensen om bij jou te zijn. Zo schep je ook voor je medemens een echte mooiere wereld, je maakt beter verbinding met mensen, gaat met mensen om waar je van houdt en die ook van jou houden.

Tips en trics werken beperkt.

Op het internet circuleren ontelbare tips en trics om meer zelfvertrouwen te krijgen. Van zorgen voor je houding tot positief denken over jezelf en je niets aantrekken van wat anderen denken. De ene tip werkt al beter dan de andere maar één ding hebben ze wel gemeen. Ze gaan nooit naar de echte wortel van het probleem. Vallen deze tips namelijk op een slechte voedingsbodem, dan werken ze maar heel erg beperkt. En die voedingsbodem is jouw diepere, niet-bewuste denksysteem, je manier van denken, je overtuigingen over jezelf en de wereld, die je zelf niet weet dat je ze hebt.
En dat deze voedingsbodem wat aandacht verdient, toont zich aan het feit dat je denkt dat je geen zelfvertrouwen hebt.

Bereid ook iets aan die voedingsbodem te doen? Bereid in jezelf te investeren voor meer levensgeluk, een beter gevoel en meer vertrouwen? Lees dan vooral verder.

Kijk, één van de veelvoorkomende tips is: 'laat van je horen.' Als je de gewoonte hebt in een vergadering wat stil te zijn en je op de achtergrond te houden, kom dan naar voor en zorg dat je minstens één insteek hebt gedaan. Je zal ervaren dat het best wel meevalt. Dat klopt. Maar wat als iemand dan plots felle kritiek uit? Of als je iets zegt waar je achteraf van denkt 'had ik beter niet gedaan'. Dan sta je weer bij het begin. Zeker als dit jou bevestigt in een gedachte die je sowieso over jezelf hebt (namelijk dat je jezelf niet kan vertrouwen).

Wat is zelfvertrouwen?

Door jarenlang rond dit thema te werken, konden we ervaren dat mensen vaak een verkeerd beeld hebben van zelfvertrouwen. Heel veel mensen denken dat, als je zelfvertrouwen hebt, je steeds:
- bereikt wat je wilt
- je mening kunnen doorzetten
- geen twijfel meer ervaart
- juist bent of de juiste beslissing neemt.
- door anderen aanvaard wordt.
- ....

Niets is echter minder waar. De bovenstaande items klinken wel heel leuk en het zou wel mooi zijn deze te hebben, maar met zelfvertrouwen heeft dit weinig te maken.

Iemand met zelfvertrouwen heeft ook een tegenslag, krijgt ook niet steeds wat hij/zij wilt, twijfelt ook en maakt in elk geval ook fouten (als die al zouden bestaan natuurlijk). Alleen, iemand met echt zelfvertrouwen betrekt dit niet op zich als persoon. Het bevestigt geen dieper idee over zichzelf dat hij of zij 'niet goed genoeg is' of 'het toch niet kan' of 'minder waard is' of 'onbelangrijk is'. Dus, anders gezegd, een persoon met zelfvertrouwen twijfelt wel, maar twijfelt niet aan zijn/haar grotere Zelf. Daardoor kan hij/zij omgaan met tegenslagen, kritiek en afgewezen worden van anderen, meer nog, zij/hij draait dit om in een winst voor zichzelf.

Bereid een laagje dieper te gaan?

Als je vertrouwen wilt in jezelf, dan moet je eigenlijk eerst weten wie je bent. Heb je daar al eens bij stilgestaan?
Stel dat iemand je niet kent en je wil jezelf eens beschrijven, wat zou je dan schrijven? Hoe zou je schrijven wie je bent?
Sommigen zouden veel over hun uiterlijk schrijven, anderen over hun eigenschappen of hun beroep, nog anderen over hun gevoelens en gevoeligheden of over hun behaalde resultaten in het leven.
Met al deze dingen kan je je dus identificeren. Maar het punt is: je hebt dit allemaal (een lichaam, gevoelens, resultaten, eigenschappen, ....) maar je bent ze niet.

Je kan herkennen waarmee je je identificeert door je bovenstaande beschrijving van jezelf maar ook door:
- wat je jezelf zegt als er iets foutloopt (door jou). Ben je dan mild met jezelf? Of heb je dan eerder gedachten van 'dwazerik', 'stommerik' of 'zie je wel dat je het niet kan' of 'toch niet raar dat mij dat nu weer overkomt', .....

- wat je voelt als iets niet loopt zoals je wilt. Voel je je vaak 'minder waard' en ga je vaak op zoek naar waardering (of heb je vaak de indruk dat je die veel te weinig krijgt?) Voel je je vaak 'niet goed genoeg' en denk je dat anderen het beter hadden gedaan, of als er iets heel goed loopt dan denk je dat het 'geluk' of 'toeval' is, iets buiten jezelf. Of voel je je vaak 'onbelangrijk' en denk je dat je er toch niet toe doet.

- te zien waarover je schaamte ervaart. Heb je schaamte over je lichaam? Heb je schaamte over je resultaten? Over dat wat je (bereikt) hebt of juist niet? Heb je schaamte over je gevoelens of je gedachten? Of nog over iets anders. Schaamte betekent in elk geval dat je het persoonlijk neemt, dat het blijkbaar iets over JOU zegt.

Maar jij bent meer dan je lichaam, je bent meer dan je resultaten, je gevoelens en je gedachten. Dit zijn allemaal dingen die je hebt, die je kan sturen, maar de grotere JIJ is veel meer. Om echt te weten en ook te ervaren wie je werkelijk bent, raad ik onze training '1 jaar me-time' aan. Het is een jaartraject waar het de hele tijd over JOU gaat.

Je vecht echt tegen de bierkaai als je dit niet doet.

Je merkt het zelf al. Als je enkel inhoudelijke dingen verandert, zoals je houding of je gedrag, dan kan dat een korte-termijn effect geven in het beste geval. En toch zal je vroeg of laat weer hetzelfde over jezelf denken, gewoon omdat je die (niet-bewuste) gedachte over jezelf steeds voedt (maakt niet uit waarmee ;-).

Het heeft ook geen zin te gaan denken of zelfs zeggen aan jezelf: 'ik ben wel goed genoeg' of 'ik ben de beste' of 'ik ben het wel waard' enzovoort. Dit werkt omgekeerd omdat je zelf ook wel aanvoelt dat enkel dergelijke dingen moet zeggen als je eigenlijk van het tegendeel bent overtuigd.

En als je er niets aan doet, eindig je met de bevestiging van die gedachte. Je zal jezelf (heel diep van binnen) bevestigen dat je 'niet goed genoeg bent', 'het niet waard bent (om lief te hebben) of 'onbelangrijk bent'. En meer nog, je zal het doorgeven aan de volgende generatie.

En is het nu niet net dat wat we willen? Dat de mensen van de volgende generatie, onze kinderen en ook hun kinderen, wel met een zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld groot worden? Dit is in elk geval de grote motivatie voor mij om dit werk te doen.

Wat kan je dan wel doen?

En ook al is het diep-geworteld, je kan er iets aan veranderen! En enkel JIJ kan er iets aan veranderen. Alle veranderingen in de buitenwereld zullen je innerlijke wereld nauwelijks beïnvloeden.

Stap 1 is erkennen en herkennen dat je en wanneer je zo negatief over jezelf denkt, spreekt of je je zo voelt. Met andere woorden, je komt jezelf op het spoor hoe je eigenlijk echt denkt over jezelf. En natuurlijk denk je dit niet de hele dag, maar in situaties waar het eng wordt, komt dit gevoel naar boven.

Stap 2: veroordeel jezelf niet dat je dit voelt of denkt. Anders begin je jezelf af te breken omdat je negatief over jezelf denkt en heb je een dubbele portie ..;-)

Stap 3: analyseer de gedachte die je hebt. Is het eerder 'ik ben niet goed genoeg', 'ik ben het niet waard', 'ik ben het niet waard om geliefd te worden', 'ik ben te dwaas, te stom', 'ik ben geen goede mens', of iets dergelijks. We hebben allemaal zo'n idee over onszelf.

Stap 4: vraag je af of deze gedachte 'waar' is. Klopt dat? Zijn er objectieve bewijzen voor? En je gevoel is geen bewijs, hé.

Stap 5: als er bij jou echt een objectief bewijs voor is, dan is er niets meer aan te doen. Dan is het zo bij jou en is een verandering hopeloos. En als je dit denkt, neem dan even contact met me op! Als je echter geen enkel objectief bewijs vindt, dan is dit gewoon bullshit die je jezelf wijsmaakt.

Stap 6: als je jezelf bullshit wijsmaakt, als je jezelf dingen vertelt die helemaal niet waar zijn, als je plots merkt dat je niet 'niet goed genoeg bent', niet 'het niet waard bent' of niet 'niet waard bent om geliefd te worden' en zelfs niet 'geen goede mens' bent, maar je voelt dit wel telkens zo. Dan is dit een toneelstuk die je opvoert en een rol die je vertolkt, en je doet dit heel goed.

Hoe kom je nu op zo'n negatief beeld van jezelf?

Misschien is dit wel een belangrijke tussenstap om te nemen. Niet dat het voor de oplossing zo enorm belangrijk is, maar het kan je inzicht geven over het systeem wat erachter zit. Hoe kom je nu op het idee dat je 'niet goed genoeg' bent of dat je 'het niet waard bent om geliefd te worden' of dergelijke?

Je hebt in principe 2 mogelijkheden:
1. er is iets, voor jou, heel ingrijpends gebeurd in je leven. Iets wat je helemaal niet had verwacht en waar je hele levensbeeld op de helling kwam. Dit kan een buitenproportionele straf van je ouders of leraar geweest zijn, dit kan ook fysiek geweld of misbruik geweest zijn, het kan ook iets op het eerste zicht banaals geweest zijn, die voor jou toch ingrijpend was. Bij deze gebeurtenis heb je deze gedachte voor het eerst bovengehaald. Je hebt het echt gedacht en gevoeld en je hersenen hebben het opgeslagen. En...... je bent deze situatie doorgekomen. Aangezien je dit hier nog aan het lezen bent, betekent dit dat je er nog bent. Je hebt het overleefd. Het zou zo maar kunnen, en het is zelfs zeer waarschijnlijk, dat je verstand onbewust denkt dat je het overleefd hebt omwille van deze gedachte. Dit zou betekenen dat je existentiële angst kan ervaren als je deze gedachte vaarwel zegt. Dit is één van de heel veel voorkomende patronen die wij merken bij onze coachings. Het is ook de reden dat die gedachte, ook al heb je er heel hard aan gewerkt, ook wel nog eens opduikt. Maar je zal dan wel weten hoe ermee om te gaan.
2 de taal van je ouders en van de mensen in je omgeving als kind was gevuld met vergelijkingen, schuldtoewijzingen, negatieve beelden, heel positieve beelden, perfectionisme (het kon nooit goed genoeg zijn) of juist heel erge ophemeling (het was steeds zo fantastisch), uitspraken over jouw persoon (en niet over je handelingen), gebruik van emoties en noem maar op. Het is hier niet mogelijk om op al deze vormen dieper in te gaan, maar als voorbeeld kan je nemen hoe ouders uitspraken doen over jouw persoon ipv over jouw handelingen. Je zegt al snel eens 'jij bent flink' of 'jij bent stout' als een kind iets gedaan of niet gedaan heeft. Als een kind bijvoorbeeld niet zijn huiswerk heeft gemaakt en je zegt: 'je bent stout', dan betrekt dit kind dit op zichzelf. Ook als je zegt: 'je bent flink omdat je je huiswerk hebt gemaakt' kan een kind ervan uitgaan dat het enkel 'flink' (lees goed) is als het zijn huiswerk maakt. Dit betekent dat het op zich genomen, zonder zijn huiswerk te maken, niet goed genoeg is.
Je merkt dat het een smalle koord is. Dat het een taal is die we ook zelf graag gebruiken en die moeilijk vervangbaar lijkt. En toch heeft deze taal enorme gevolgen voor je zelfbeeld en dat van je kinderen.

In onze trainingen gaan we uitgebreid in op dit systeem en hoe je je er kan uit bevrijden. Het is werkelijk een bevrijding voor jezelf en ook voor de mensen rondom jou. Alles wat je meegemaakt hebt of niet meegemaakt hebt, alles wat gezegd is of niet gezegd is, je kan jezelf ervan losmaken. De sleutel ligt bij jou.

Het wordt zoveel leuker met jou.

En als je dit bij jezelf aanpakt, en dat merken wij bij de mensen die onze trainingen volgen, ervaar je:
- een duidelijk grotere innerlijke rust
- een diepe zelfzekerheid (in de onzekerheid)
- veel minder zelftwijfel
- niet alleen een acceptatie van hoe je bent maar echt een begeestering over jezelf en over anderen.
- veel meer levensvreugde
- je bereikt ook meer wat je echt wilt in het leven
- geen drang meer om jezelf te bewijzen
- dat de mensen het leuk vinden om met jou om te gaan, ook je kinderen, vrienden en geliefden.

Je kan je Zelf vertrouwen!

En weet je wat? Je kan je grotere Zelf vertrouwen. Dat is 100% zeker. Hoe weet ik dat?

Kijk, al die moeilijke situaties die je hebt meegemaakt, al het onrecht wat je werd aangedaan of de taal die gebruikt werd door je omgeving, je hebt alles overleefd. Je bent hier nog, je bent dit aan hier aan het lezen, je staat op het punt echt aan jezelf te werken en je Zelf te ontdekken en jezelf weer opnieuw te creëren. Het was pijnlijk, moeilijk, zwaar, verdrietig en stressvol. En je hebt het gemeesterd. Elke situatie die er geweest is. Je kan op je Zelf vertrouwen.

En ja, je bent erdoor gekomen met het idee dat je niet goed genoeg bent, met het idee dat je geen zelfvertrouwen hebt, met het idee dat je enkel geliefd bent als je eerst alles perfect doet. En zoals ik eerder schreef, je verstand denkt onbewust dat je dit nodig hebt en had om te overleven, dus laat je dit moeilijk los.

Sleutelpunten in de weg naar echt zelfvertrouwen.

- jezelf een spiegel (laten) voorhouden. Alleen bevestig je altijd wat je al denkt, omdat je niet weet wat je eigenlijk denkt. 93% van ons denken gebeurt op een niet-bewust niveau
- je eigen gedachtengang in vraag stellen en bereid zijn de sleutel bij jezelf te zoeken. Dit is niet voor iedereen. Wil ook jij, zoals vele anderen, je hele omgeving en alle andere mensen veranderen, dan ben je hier niet op de juiste plaats.
- samen met andere mensen kleine stappen zetten en je laten empoweren door mensen die zich verheugen op jouw stappen.
- het ervaren, beleven en niet enkel lezen. Het is zoals je veel boeken zou lezen over skiën, het gevoel op de latten heb je maar als je het doet.
- in vervulling denken over de hele lijn.

Onze trainingen zijn afgestemd op al deze bovenstaande punten. Kom eens kennismaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *