Scheiden zonder eeuwig lijden.

Programma voor al wie met scheiden te maken heeft en dat in vervulling wil doen.


In de statistieken over Vlaanderen kan je lezen dat uit de huwelijken, afgesloten in het jaar 2000, er 31% zijn ontbonden. Dat is 34% voor de huwelijken afgesloten in het jaar 1980. Dit betekent dat ongeveer 1/3 van de paren gescheiden zijn. De scheidingen treden in de regel eerder in het huwelijk op. Dit is wat we vandaag zien. Heel vele mensen hebben of hadden met scheiding te maken. Nieuwe samengestelde gezinnen zijn de norm geworden en daar komt heel wat bij kijken.

Scheiden gaat heel vaak gepaard met ruzie, met kwaadheid, verdriet en leed voor de kinderen. Laatst verscheen een artikel over een onderzoek waarin duidelijk werd dat het niet de scheiding op zich was die het nadeligste was voor de kinderen. Veel eerder is het de ruzie tussen de partners die voor de kinderen nefast is.
Iedereen kent het dat hij gebeurtenissen in zijn leven heeft die hij niet gewild had. Iedereen heeft tegenslagen meemaakt en dingen beleefd waar hij moeilijk mee overweg kan. We leren op school wiskunde, fysica en talen. Maar hoe je omgaat met tegenslagen, hoe je dingen verwerkt zodat eenieder nog een zicht heeft op een prachtig leven, werd ons nooit geleerd. Zo doe je maar wat anderen ook doen, wat je ziet bij je ouders of in je omgeving.
Toch willen we allemaal gelukkig zijn en het beste voor de kinderen.

In onze coachings hadden we al veel te maken met mensen die gescheiden waren en er na jaren nog steeds niet helemaal over waren, met mensen die net in scheiding waren of er mee in hun hoofd speelden. Het hoeft helemaal niet in een huwelijk te zijn. Verwijten naar ex-partners spelen vaak nog heel lang mee. Telkens konden we standpunten aanreiken die functioneren voor vervulling voor iedereen, ook al waren dat ongewone standpunten.
Nu ik me zelf in deze situatie bevind en alle ellende zelf meemaak, kan ik de filosofie bij mezelf toepassen. Het is een echte zoektocht naar wat functioneert voor je vervulling (als je dat echt voor ogen hebt). Ik heb zelf 3 jonge, prachtige kinderen en dan is het zoeken, uitproberen en jezelf steeds weer reflecteren.

Om zelf inspiratie op te doen en om mijn weg als inspiratie voor anderen ter beschikking te stellen besloot ik een programma aan te bieden hieromtrent.

Zo neem ik je graag mee op mijn pad.

ik neem je graag mee op mijn pad.

Ben je in een gelijkaardige situatie? Ben je ook in een scheiding? Denk je er aan? Of ben je al lang gescheiden maar heb je het nog niet helemaal verwerkt? (dat merk je als je nog negatief denkt over je ex). Of heb je andere dingen beleefd waarvan je denkt dat je er moeilijk vervuld kan mee omgaan?

Dan ben je welkom om samen met mij en met anderen standpunten te zoeken en uit te proberen die functioneren voor jouw vervulling en voor jouw succes in toekomstige relaties (als je die zou willen). Met standpunten zoeken bedoel ik, een mind-set ontwikkelen die functioneert voor vervulling, ook al overkomen jou dingen die heel erg lastig en moeilijk zijn.

Doe je mee?
 
 


Praktisch

We komen 5 maandag-avonden samen om ervaringen uit te wisselen, mogelijkheden te onderzoeken en vooral om standpunten in ons denken te ontwikkelen die functioneren voor vervulling.

Maar wat betekent vervulling juist in die situatie?
Een heel goede vraag, want dit betekent geenszins dat je alleen maar goede gevoelens meer hebt, welnee. Vervulling betekent dat je deze situatie doorkomt zonder eeuwige blessure, dat je niet eeuwig in de onmogelijkheid zal zijn om een vervulde relatie aan te gaan, dat je niet eeuwig met verwijten naar je ex rondloopt (want die spelen vooral in jouw leven een heel grote rol), dat je echt dat kan doen wat voor de kinderen functioneert, dat je je gekwetst voelt maar weet dat je het niet bent, enzovoort.
Het is het creëren en oefenen van een mindset voor vervulling. Heel erg spannend en eigenlijk voor iedereen goed!
Ook al zou je deze mindset meenemen in de rest van je leven, zou je scheiding daar tenminste goed voor zijn geweest.

Wil je al enkele van deze standpunten leren kennen, kijk dan onderaan deze pagina naar de video's.

alle praktische informatie

 • 5 maandagen: 16/3, 30/3, 27/4, 11/5 en 8/6
 • niet echt een training, wel een interactiegroep
 • van 19u - 22u
 • avonden afzonderlijk te volgen of als geheel
 • Investering: 30€ per keer, 99€ voor het geheel
 • Het is voor iedereen die met afscheid te maken heeft of had
 • het is niet voor iedereen (zie voorwaarden)

"Je leed heb je niet in de hand, je lijden wel"

 

voorwaarden voor deelname

 • je ex niet willen schaden
 • echt het beste voor de kinderen willen
 • standpunten willen zoeken die functioneren voor een gelukkig leven
 • bereid zijn jezelf te reflecteren
 

 
 
Al eens kennismaken met enkele standpunten?
"ik voel me gekwetst maar ik ben niet gekwetst"


"ik behoud mijn vertrouwen"


"ik werp mijn anker naar de toekomst"


"de situatie toestemmen"